Mutabakat Nedir?

Mutabakatın sözlük anlamı uzlaşma,anlaşma demektir. Sözlük anlamı yanında farklı alanlarda farklı anlamlarıda taşıyabilmektedir. Burada açıklayacağımız anlamı ise Muhasebe ve Finansal işlemlerde sıklıkla kullanılan anlamıdır.

Cari hesapların işletmeler tarafından karşılıklı olarak karşılaştırma yapılmasına mutabakat adı verilmektedir. Mutabakat, işletmelerin iç denetimlerini gerçekleştirebilmeleri için olmazsa olmazıdır. Mutlaka Aylık, 3 Aylık veya 4 Aylık periyotlarda işletmeler arasında cari mutabakat yapılmaktadır.

Taraflar karşılıklı olarak cari hesap bakiyelerini veya cari hesap ekstrelerini paylaşarak hatalı kayıtların düzeltilmesini sağlamaktadır. Özellikle yıl sonlarında işletmeler cari yıl içerisindeki tüm cari hareketlerin tek tek kontrol edilmesini sağlar. İlgili müşteri ve tedarikçileriyle mutabakat yaparlar.

Mutabakat Nasıl Yapılır?

Mutabakat ilgili müşteri ve tedarikçinizin cari hesap bakiyesini e-posta,faks,telefon vb yollar ile mektup formatında ileterek cevaplamasını istemek suretiyle yapılır. Günümüz teknolojisinde online e-mutabakat programlarıyla mutabakat işlemleri daha hızlı sonuçlandırılmaktadır. Online mutabakat programları yardımıyla mutabakat mektupları e-posta yoluyla toplu olarak gönderilmekte ve cevapları farklı sistemler üzerinden müşteri ve tedarikçilerinizden toplanabilmektedir.

Mutabakat Mektubu Nedir?

İşletmelerde dönem sonları borç alacak bakiyelerini kontrol etmek amacı ile hazırlanan mutabakat mektubu, işletmeler arası anlaşma gereği hazırlanan bir formdur. Belli bir tarih aralığında işletme cari hesabındaki bakiyelerin yazıldığı mutabakat mektubu, karşılıklı olarak mutabık olup olmadığının netleşmesi için hazırlanır.

Mutabakat Mektubu Nasıl Hazırlanır?

e-BABS, ücretsiz olarak online mutabakat mektubu hazırlayabileceğiniz bir uygulamayı tüm ziyaretçilerinin kullanımına sunmaktadır. Ücretiz Online Mutabakat Mektubu hazırlamak için tıklayın

e-BABS Online Mutabakatın Avantajları Nelerdir?

  • Kırtasiye, telefon, kargo ve saklama gibi maliyetlerden kurtarıyor.
  • Mükerrer kayıt kontrolü ile hatalı bildirim yapılmasını önlüyor.
  • Görev değişikliğinden kaynaklanan kurumsal hafıza kayıplarını ortadan kaldırıyor.
  • Sadece, mutabık olunamayan müşterilere odaklanmayı sağlıyor.
  • Görev paylaşımından kaynaklanan problemleri çözüyor.
  • Yapay zeka desteği ile e-Posta trafiğini etkin şekilde yönetmeyi sağlıyor.
  • Versiyon yenileme, sistem güncelleme, donanım yatırımı, bakım ve benzeri maliyetleri ortadan kaldırıyor.
  • Tüm muhasebe programlarıyla entegre çalışabiliyor